ความมหัศจรรย์ของการออกแบบเซลล์

ในร่างกายของมนุษย์มีจำนวนเซลล์อยู่เกือบถึง 100 ล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนอย่างมากในตัวของมันเอง ศาสตราจารย์ไมเคิล เด็นตัน นักจุลชีววิทยาผู้มีชื่อเสียงได้อธิบายถึงความสลับซับซ้อนไว้ดังนี้ “เพื่อที่จะมีความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตตามที่วิชาจุลชีววิทยาได้อธิบายไว้นั้น เราต้องขยายขนาดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นถึงพันล้านเท่า จนมันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบกิโลเมตร เท่ากับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่พอที่จะคลุมเมืองใหญ่อย่างลอนดอนหรือนิวยอร์คเลยทีเดียว สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือ สิ่งที่ถูกออกแบบไว้อย่างสลับซับซ้อนจนหาที่เปรียบมิได้ บนผิวนอกของเซลล์เราจะเห็นช่องเล็กๆนับล้านช่อง เหมือนช่องจอดยานเล็กจำนวนมากในยานอวกาศขนาดใหญ่ที่เปิดปิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อการไหลเข้าออกของสิ่งต่างๆ ถ้าเราเข้าไปในช่องใดช่องหนึ่งในนั้น เราจะพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีอันก้าวไกล และมีความสลับซับซ้อนที่น่ามึนงงเลยทีเดียว” ไมเคิล เด็นตัน,ลอนดอน : เบอร์เน็ทบุ๊ค,1986, หน้า 328) ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสำรวจเข้าไปในเทคโนโลยีอันน่าตื่นตะลึงของเซลล์ ที่เปรียบได้เหมือนเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างที่ศาสตราจารย์เด็นตันได้กล่าวเอาไว้ในภาพยนตร์นี้ ข้อเท็จจริงแห่งการสร้างที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ ตั้งแต่เซลล์ในดวงตาไปจนถึงเซลล์ปอด จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER