การสร้างสรรค์จักรวาล

ด้วยบทพิสูจน์ของทฤษฎีบิ๊กแบง ซึ่งยืนยันว่าจักรวาลที่เป็นอยู่นี้เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ ทำให้คำอธิบายเรื่อง “วัตถุดำรงอยู่ชั่วกาลนาน” อันเป็นกฎหลักของแนวคิดปรัชญาแบบวัตถุนิยมถูกโยนลงถังขยะแห่งประวัติศาสตร์ไป ดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าเหตุการณ์บิ๊กแบงนั้นคืออะไร และอะไรคือพลังอำนาจที่ทำให้จักรวาล “มี“ ขึ้นมาด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ ในเมื่อมันเคย “ไม่มี” มาก่อน ? คำถามนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงอย่างหนึ่งที่นักวัตถุนิยมไม่เต็มใจจะยอมรับ นั่นก็คือ การมีอยู่ของพระผู้สร้าง นิวตัน, เด็มเลอร์, โคเปอร์นิคัส, ฮับเบิล, ไอสไตน์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์อีกหลายท่าน ต่างได้ยอมรับว่าจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจยิ่ง และผู้สร้างพระองค์นี้จะต้องเป็นผู้ที่สร้างทั้งสสารและเวลา แต่ทรงอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งสองนี้ ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน จอร์จ กรีนสไตน์ได้เขียนถึงความจริงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ The Symbiotic Universe ว่า “จากการที่เราได้สำรวจสิ่งที่ปรากฏชัดเป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วนั้น สิ่งที่ผุดมายืนกรานในความคิดก็คือ จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแน่” กล่าวสั้นๆได้ว่า สสารและเวลาถูกทำให้มีขึ้นมาโดยพระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจยิ่ง ผู้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งสอง พระผู้สร้างนี้คือ อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้า แผ่นดิน และสิ่งทั้งหลายที่อยู่ระหว่างนั้น

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER