อีซา(อ)จะกลับมา

ชีวิตของศาสดาอีซาเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงการขึ้นไปยังพระผู้เป็นเจ้า ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาในศาสนาอันยิ่งใหญ่สองศาสนากำลังรอคอยอย่างใจจดจ่อ : การกลับมายังโลกครั้งที่สองของเขาDEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER