อัล-กุรอานคัมภีร์มหัศจรรย์

ภาพยนตร์เรื่องนี้รวบรวมเรื่องสำคัญที่มหัศจรรย์บางอย่างจากอัล-กุรอานเอาไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อความเข้าใจในความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ของเรื่องเหล่านี้ เราจะต้องพิจารณาถึงระดับการพัฒนาของวิทยา ศาสตร์ ในช่วงเวลาที่อัล-กุรอานถูกประทานลงมา ในศตวรรษที่ 7 ซึ่งอัล-กุรอานถูกประทานลงมา สังคมของชาวอาหรับสมัยนั้น มีความเชื่อถือเรื่องโชคลางและเรื่องไร้สาระหลายอย่างโดยไม่ได้สนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เลย ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาเชื่อว่า โลกนี้มีลักษณะเป็นพื้นราบแบน และภูเขาเป็นเสาค้ำยันเบื้องบนเอาไว้ แต่ความเชื่อเหล่านี้ได้ถูกขจัดออกไปโดยอัล-กุรอาน ข้อเท็จจริงที่สำคัญและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่าง ถูกเปิดเผยขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ในขณะนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มอบความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่ถูกเปิดเผยในอัล-กุรอาน รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอัล-กุรอาน ซึ่งถูกประทานลงมาเมื่อ 14 ศตวรรษที่แล้ว และการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบรู้อย่างยิ่งของคัมภีร์นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่แน่นอนว่า มันคือถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น อัล-กุรอานยังมีลักษณะอันมหัศจรรย์ซึ่งพิสูจน์ว่ามันถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้า ข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งคือ ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์บางอย่าง ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 20 เท่านั้น จึงจะสามารถค้นพบได้ แต่ได้ถูกระบุไว้แล้วในคัมภีร์อัล-กุรอานเมื่อ 1400 ปี ก่อนหน้านี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังไม่สามารถรู้ได้ในช่วงเวลาที่อัล-กุรอานถูกประทานลงมานั้น ยังแสดงให้มนุษย์ทุกวันนี้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าอัล-กุร อาน คือถ้อยคำของพระเจ้า

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER