ลัทธิบูชาซาตาน คำสอนบ้าเลือดของซาตาน

ในภาพยนตร์ชุดนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของลัทธิบูชาซาตาน เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้คนทำตัวห่างเหินออกจากศาสนา ศาสนาสั่งสอนให้ผู้คนปฏิบัติตามหนทางของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขา และหนทางนี้จำเป็นต้องมีความรัก ความอดทน ความเมตตา กรุณา และอุทิศยอมตน ส่วนผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและเลือกที่จะให้ตัวเองเป็นสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญ จะเป็นผู้มีความก้าวร้าวเห็นแก่ตัว และไม่มีความเมตตาสงสารใครเลย และสำหรับผู้ที่ยอมรับต่อความประพฤติน่ารังเกียจนี้ เราจึงรู้ว่าความพยายามที่จะต่อสู้กับลัทธิบูชาซาตานนั้น ที่จริงก็คือความพยายามทางด้านความคิด วิธีที่จะปกป้องหนุ่มสาวให้ปลอดภัยจากความคิดเพ้อฝันอันบิดเบือนนี้ ก็คือการสอนให้พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า และความจริงที่ดีงามของศาสนา และวิธีนี้จะเป็นวิธีลบล้างแนวคิดปฏิเสธพระเจ้า ซึ่งเป็นปรัชญาของนักวัตถุนิยมที่จะทำให้พวกเขาห่างเหินจากศาสนา และป้องกันพวกเขาจากความเข้าใจเช่นลัทธิดาร์วิน

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER