พระนามของอัลลอฮ์

คุณรู้จักอัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้างเราและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ตลอดไปจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด ดีแค่ไหน? ภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดประสงค์ที่จะแนะนำให้คุณรู้จักกับอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ยิ่งกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอของเขา ด้วยวิธีที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในกุรอาน เราตั้งใจที่จะลบข้อมูลคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่แน่นอนที่มนุษย์มีอยู่ในใจ และแทนที่ด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงตามที่กุรอานได้บรรยายไว้

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER