ทางออกของปัญหา คุณค่าของอัล-กุรอาน

ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมบางเรื่องก็เป็นที่รู้กันดีทุกคน มีประชาชนอีกจำนวนมากไม่เคยแสดงความรับผิดชอบในการค้นหาทางออกของปัญหาต่างๆ พวกเขาไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องคิดถึงมัน ส่วนประชาชนที่อยากจะแก้ปัญหาก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้ สาเหตุที่พวกเขาล้มเหลว ก็เพราะทางออกของปัญหาที่พวกเขาแสวงหากันนั้นมาจากระบบและความเชื่อที่ผิดๆ ทางออกของปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้วิธีจากระบบนั้นหรือระบบนี้ ปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีการมองโลกของผู้คนแต่ละคน จะต้องมีความเมตตา สงสาร และเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นแทนที่จะเห็นแก่ตัวและไร้น้ำใจ ทางออกของปัญหาอยู่ที่มนุษย์จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับหลักคำสอนอันมีค่าจาก อัล-กุรอานที่พระเจ้าได้เลือกไว้สำหรับพวกเรา        เพราะพระเจ้าผู้ที่ได้สร้างเราทั้งหมดขึ้นมา ได้กำหนดหลักศีลธรรมอันทรงคุณค่า ที่พวกเราสามารถใช้ชีวิตอยู่โดยมีความสุข สงบ และมั่นคงปลอดภัย และนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยไว้ในอัล-กุรอานบรรดาผู้ที่หันหลังให้กับคุณค่าจากอัล-กุรอาน ผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งหมดไปเพื่อสนองความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของตนเอง สร้างความเดือดร้อนอย่างโหดร้ายแก่ผู้อื่น และในที่สุดพวกเขาล้วนถูกล่อลวงDEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER