คำตอบจากอัล-กุรอาน 3

ทุกคนต่างก็มีความรู้และคำตัดสินเกี่ยวกับอิสลามกันอยู่บ้าง แต่คำตัดสินส่วนใหญ่เหล่านั้นมักจะมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามก็คือ การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นแหล่งบรรจุรากฐานและหลักการสำคัญของอิสลามเอาไว้ ภาพยนตร์ชุดนี้ให้คำอธิบายถึงความมุ่งหมายของเราในโลกนี้ และสิ่งที่เราควรกระทำเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายนั้น โดยยึดถือข้อมูลที่ถูกกล่าวเอาในคัมภีร์อัล-กุรอาน คำถามบางส่วนที่จะพบได้จากภาพยนตร์ชุดนี้มีดังเช่น มนุษย์สามารถใช้ชีวิตทั้งหมดไปเพื่ออัลลอฮฺได้หรือไม่ ? ทำไมมนุษย์จึงไม่ควรถือว่าตัวเองดีพอแล้ว ? ลักษณะบางอย่างเช่นความใจร้อนและสิ้นหวังมีอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธาหรือไม่ ? ความอิจฉาริษยาถูกกล่าวถึงในอัล-กุรอานอย่างไร ? การนินทาในอัล-กุรอาน หมายถึงอะไร ? มุสลิมควรใช้เวลาของเขาไปอย่างไร ?

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER