คำตอบจากอัล-กุรอาน 1

จากในสารคดีเรื่อง “คำตอบจากอัล-กุรอาน” ตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องราวในคัมภีร์อัล-กุรอาน ชีวิตในสังคมและบทบัญญัติทางศาสนา มีคำถามมากมายเกี่ยวกับศาสนาที่ผู้คนแสวงหาคำตอบและหวังจะได้ความกระจ่างโดยวิธีที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามส่วนมากพวกเขามักจะยึดความเห็นตามคำกล่าวที่ได้ยินมามากกว่าเรียนรู้จากแหล่งที่แท้จริงของศาสนา ซึ่งก็คือ คัมภีร์อัล-กุรอาน ในภาพยนตร์ชุดนี้คุณจะพบกับคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดสำหรับทุกคำถามที่คุณแสวงหาคำตอบ และจะได้เรียนรู้ถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อพระผู้สร้างของคุณ คำถามบางข้อที่มีอยู่ในภาพยนตร์ชุดแรกนี้ คือ ความรักต่ออัลลอฮฺควรเป็นอย่างไร ? ความพอใจต่ออัลลอฮฺหมายถึงอะไร ? การแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺคืออะไร ? การวิงวอนขอ (ดุอาอฺ) ด้วยความหวังและความกลัว หมายถึงอะไร ? อะไรคือธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตในโลกนี้ ? อะไรคือความหมายของความสุขและความพอใจกับชีวิตบนโลกนี้ ? อะไรคือเหตุผลที่ทำให้มนุษย์มีความอ่อนแอในชีวิตบนโลกนี้ ?

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER