ความรักเท่านั้นที่ชนะลัทธิก่อการร้าย

การก่อการร้ายใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไข มันสามารถทำให้จบสิ้นไปได้โดยวิธีการกำจัดแนวความคิดของโครงสร้างชั้นต่ำของมัน เมื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสันติภาพถูกกำหนดโดยพระเจ้าให้แพร่ไปบนโลกนี้ ในที่สุดแล้ว การก่อการร้ายก็จะถูกส่งไปอยู่ในมุมมืดของหน้าประวัติศาสตร์DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER