การล่มสลายของทฤษฎีวิวัฒนาการ

ผลของการค้นพบร่องรอยในถ้ำต่างๆ และผลการค้นคว้าทางโบราณคดีจากรอบโลกในระยะเวลา 150 ปี หลังจากทฤษฎีของดาร์วิน แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีสภาพอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โดยผ่านขั้นตอนการวิวัฒนาการแต่อย่างใด ข้อบันทึกเกี่ยวกับฟอสซิลพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แน่นอนละในรูปแบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตมิได้วิวัฒน์ตัวเอง แต่มันถูกสร้างขึ้นมาต่างหาก ความเป็นเลิศในการออกแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ถูกเปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 ล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งการมีอยู่ของพระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจ และผู้ทรงรอบรู้อย่างไม่สิ้นสุด ชีวิตทั้งหมดเป็นงานสร้างที่สมบูรณ์แบบของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดเผยให้เห็นความจริงที่แท้จริงของตำนานเรื่องวิวัฒนาการ และที่มาที่แท้จริงของชีวิตภายใต้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไร้ที่ติโดยอัลลอฮฺ และมันไม่ได้ผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการใดๆ นับจากวันที่มันถูกสร้างขึ้นมา

DEVAMINI GÖSTER

BENZER ESERLER